Integritetspolicy

Dela

GDPR

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Cheval Nordique värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel vår kassa och kundportal, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

 • När du handlar hos oss och väljer att betala med Klarna eller Svea
 • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

När du handlar med Cheval Nordique behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Cheval Nordique säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vårt Privacy Office, där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat kundservice-team. De fungerar som en förlängd arm för vårt Privacy Office och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Hur hanterar vi din information?

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

 • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
 • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
 • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

När du handlar med Cheval Nordique behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar. Beroende på vilket betalsätt du väljer kan vi behöva hantera dina kreditkortsuppgifter eller utföra en kreditbedömning.

Beroende på den tekniska konfigurationen hos Cheval Nordique, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss. Det kan exempelvis vara så enkelt som att ge Horsemeup.se din adress så att de vet vart dina varor ska skickas. Cheval Nordique kan behöva kontakta dig om din beställning och då underlättar det definitivt om butiken har ditt telefonnummer och mejladress.

Cheval Nordique säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vår Privacy Avdelning, där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat kundservice-team. De fungerar som en förlängd arm för vår Privacy Avdelning och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Klicka på fliken “Vilken information samlar vi in?” så kan du läsa mer.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din personliga integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies. 

Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl)

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Dataskyddsförordningens 99 artiklar

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@chevalnordique.com

Genom att använda Cheval Nordiques tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Cheval Nordiques använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på Chevalnordique.com's websida, när du väljer att betala med ett av Cheval Nordique betalningsalternativ, kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av Cheval Nordiques tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på Cheval Nordique websida, väljer att betala med ett av våra betalningsalternativ eller använder vår kundportal), kan vi samla in följande information:

 

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Cheval Nordique - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Cheval Nordiques tjänster. Cheval Nordique behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig")

Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För kundanalys, administrera Horsemeup.se tjänster och för Horsemeup.se interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

J

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att förhindra missbruk av Horsemeup.se tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

J

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

N

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Följa tillämplig lagstiftning

N

 

Kommunicera med dig. Cheval Nordique kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Horsemeup.se kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till kundservice@chevalnordique.com

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer såsom bolag inom/utom Cheval Nordique-koncernen. Cheval Nordique kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Underleverantörer. Cheval Nordique kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, din leverans, samt email för Plus-kunder . För de personuppgifter som delas med underleverantörer gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor (gäller för web- och mobilapplikationsanvändare)

Avyttring. Cheval Nordique kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Cheval Nordique säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Cheval Nordique komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Cheval Nordique eller en väsentlig del av Cheval Nordique tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Horsemeup.se kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Cheval Nordique-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Cheval Nordique är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Cheval Nordique att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Horsemeup, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och bra onlineupplevelse. 

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, såsom i kundportalen, i vår checkout och för våra andra betalningsalternativ. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta och smarttelefon som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare.

Vilka typer av cookies använder vi och varför?

Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra en mer individanpassad kundresa på vår webbplats och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats samt förbättra vår kundservice.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats och i vår webbutik som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbsida efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Ditt samtycke till vårt användande av cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats och i vår webbutik som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats och webbutik som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och kan även återkalla ditt samtycke, eller radera dina befintliga cookies, vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare.

Vad händer om du inte samtycker till vårt användande av cookies?

För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats och webbutik inte fungera fullt ut och du kan se annonser, och information, som inte alls är relevant för dig. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring i vår webbutik.

Kontakta oss

Cheval Nordique är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556873-7604.

E-post: kundservice@chevalnordique.com

Telefon: 031-891250

----
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-15